AKUMULATOR ciepła LEONARDO

 

Akumulator ciepła to bardzo nowoczesne, niezawodne i bezobsługowe urządzenie, które magazynuje ciepło dostarczane z zewnętrznego źródła i zasila instalacje C.O. oraz C.W.U. w systemie przepływowym. Jest to warstwowy zasobnik ciepła o specjalnej konstrukcji, w którym czynnikiem roboczym czyli magazynem ciepła jest woda wypełniająca zasobnik. Można go ładować z wielu różnych źródeł, a zgromadzone ciepło wykorzystywać zarówno do zasilania grzejników, ogrzewania podłogowego czy ciepłej wody użytkowej.

 

Cechą charakterystyczną i głównym źródłem zalet akumulatora ciepła jest warstwowy układ temperatury wody wewnątrz zasobnika. Ciepła woda znajduje się na samej górze zbiornika jako lżejsza, zaś zimna zalega w jego dolnej części. Wewnętrzna konstrukcja zasobnika nie dopuszcza do jej wymieszania się i dzięki temu pozostaje rozdzielona na warstwy cieplejsze i zimniejsze. To pozwala czerpać z górnej części zbiornika energię cieplną ze stosunkowo cienkiej warstwy, tzn. nawet wtedy gdy jest on w znacznym stopniu rozładowany. Obszary najchłodniejszej wody na dnie, pozwalają z kolei, na zasilanie zasobnika przez stosunkowo chłodny czynnik, np. z kolektora słonecznego w pochmurny dzień. Inaczej sprawa wygląda w tradycyjnych zasobnikach, gdzie w czasie poboru ciepłej wody, w jej miejsce, wpływa zimna woda wodociągowa, która miesza się z podgrzaną wodą znajdującą się wewnątrz zasobnika ochładzając ją w całej objętości.

Dla zapewnienia użytkownikowi oszczędności i komfortu cieplnego akumulator magazynuje nadwyżki ciepła pochodzące z różnych źródeł (kotły różnego rodzaju, kolektory słoneczne, kominek z płaszczem wodnym, turbina wiatrowa, ciepłownicza sieć miejska itp.) i umożliwia ich wykorzystanie wtedy, gdy źródła te nie pracują.

Możliwość magazynowania energii cieplnej jest bardzo istotna nie tylko dla instalacji z kolektorami słonecznymi i turbinami wiatrowymi (często produkują energię niekoniecznie wtedy kiedy jej potrzebujemy) lecz także dla instalacji zasilanych wszelkiego rodzaju kotłami i pompami ciepła. Pozwala to na długą nieprzerwaną pracę kotłów stałopalnych, gazowych i olejowych (ładowanie zasobnika może trwać kilka godzin) w najbardziej optymalnym zakresie temperatur tzn. przy najwyższych sprawnościach. Ma to szczególne znaczenie dla kotłów węglowych – jeżeli pracują przy niepełnych mocach osiągają znacznie niższe sprawności, a niecałkowite i niezupełne spalanie jest źródłem znacznych ilości substancji toksycznych w spalinach oraz powstawania sadzy.

Coraz powszechniej stosowane nowoczesne kotły kondensacyjne po zamontowaniu w instalacji naszego warstwowego zasobnika ciepła generują dodatkowe oszczędności wynikające z faktu, że praca kotła kondensacyjnego odbywa się przy maksymalnej sprawności i w całości na kondensacie. W instalacjach ze standardowymi pojemnościowymi zasobnikami, kondensacja występuje jedynie na początku okresu ogrzewania wody, później z racji wysokiej temperatury na powrocie działa jak zwykły kocioł z zamkniętą komorą spalania.

Akumulator ciepła LEONARDO pod względem walorów użytkowych i konstrukcji różni się bardzo od wszystkich innych dostępnych zasobników warstwowych. Jest jedynym tego typu urządzeniem na rynku, w którym konstrukcję wymienników oparto na rurkach ciepła. Konsekwencją tego jest błyskawiczna transmisja ciepła od źródła zasilania do strefy jego odbioru w górnej części zasobnika. Równie ważna jest też moc wymienników. Chodzi o to by nawet w mroźne dni (przy dużym odbiorze ciepła przez instalację C.O.) możliwe było swobodne korzystanie z ciepłej wody użytkowej w kilku lub kilkunastu punktach poboru jednocześnie (np. hotele, domy wczasowe, pensjonaty) bez obawy, że jej zabraknie.

Z pomiarów dokonanych na stanowisku badawczym wynika, że moc każdego z wymienników akumulatora Leonardo przekracza 130kW. Jest to wielokrotnie więcej aniżeli w innych urządzeniach tego typu.

 

DLACZEGO WARTO ZASTOSOWAĆ AKUMULATOR LEONARDO?

 

EKONOMIA:

Akumulator LEONARDO zastępuje w instalacji wszystkie inne konieczne bojlery i zasobniki.
Zainstalowanie LEONARDO pozwala zaoszczędzić około 30% kosztów ogrzewania.

Oszczędności te są skutkiem:

 • Znacznego ograniczenia liczby włączeń źródła ciepła (każdy rozruch to dodatkowy pobór energii)

 • Optymalizacji pracy źródeł ciepła, co oznacza, że kocioł lub pompa ciepła pracują w zakresie najbardziej optymalnych warunków, przy najwyższych sprawnościach, co oprócz oszczędności energii gwarantuje dłuższą żywotność i trwałość tych urządzeń

 • Pełnego wykorzystania energii wytworzonej przez kolektory słoneczne, kominki z płaszczem wodnym, ogniwa fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe poprzez zmagazynowanie jej nadmiaru

 • Możliwości wykorzystania tańszej energii elektrycznej poza szczytem i zmagazynowania wytworzonego ciepła np. na całą dobę

 • Możliwości korzystania z wielu źródeł zasilania jednocześnie

 • Mniejszego zapotrzebowania na paliwo co daje: mniej miejsca na magazynowanie, mniejsze zbiorniki, mniejsze koszty transportu, mniej pracy.

 

KOMFORT:

 • Akumulator LEONARDO współpracuje z każdym systemem ogrzewania – zarówno konwencjonalnego jak i niskotemperaturowego

 • Ciepła woda użytkowa ogrzewana jest w systemie przepływowym – nie występuje starzenie się wody w zasobniku, brak rozwoju wielu ciepłolubnych bakterii takich jak np. legionella

 • Zastosowana w zasobniku nowoczesna technologia wykorzystująca rurki ciepła pozwala na natychmiastowe (praktycznie bez zwłoki) przekazanie energii cieplnej ze źródła zasilania do strefy odbioru, co oznacza dla użytkownika ciągłość w dostawie ciepłej wody nawet przy bardzo dużym jej zapotrzebowaniu

 • Akumulator poprawia cyrkulację, optymalizuje, stabilizuje i ujednolica temperaturę w całym obiegu grzewczej instalacji wodnej

 • Wymiary zewnętrzne umożliwiają transport zasobnika nawet przez bardzo wąskie drzwi, praktycznie do każdego pomieszczenia.

akumulator

DANE TECHNICZNE

dane_techniczne_akumulator

akumulator2akumulator3

Ulotka LEONARDO – do pobrania