PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy przy niskotemperaturowym ogrzewaniu uzyskam takie sam komfort ciepła w mieszkaniu jak przy ogrzewaniu tradycyjnym ?

Tak, ogrzewanie płaszczyznowe jest to system, który ogrzewa poprzez promieniowanie, a nie konwekcję. Ten rodzaj ogrzewania nie ogrzewa powietrza. Do wytworzenia ciepła wykorzystuje zupełnie inną zasadę niż ogrzewanie kaloryferowe. Nie potrzebuje ono takiego nośnika jak powietrze i nie zależy od temperatury otoczenia. Oznacza to (pokazuje to wykres Köeniga), że temperatura powietrza ogrzewanego wnętrza może być niższa o 2-4°C w porównaniu z temperaturą uzyskaną za pomocą tradycyjnych grzejników, bez pogorszenia komfortu cieplnego dla użytkowników.
 
Jak to działa?

Wyobraźmy sobie zimowy, ale słoneczny dzień w górach. Niektórzy jeżdżą na nartach, a tuż obok inni opalają się w kostiumach kąpielowych! Temperatura powietrza jest przecież poniżej zera !

Drugi przykład: chłodny jesienny poranek, słońce jest jeszcze nisko nad horyzontem, ale już mocno grzeje. Ludzie chętnie wychodzą z cienia, aby ogrzać się na słońcu. Przecież temperatura powietrza jest wszędzie taka sama. Dzieje się tak dlatego, że to energia słońca ogrzewa nasze ciała poprzez promieniowanie. Dla odczucia komfortu cieplnego temperatura powietrza ma drugorzędne znaczenie.
Czy promieniowanie wytwarzane przez system Aliand jest szkodliwe?
Nie, ciepło przekazywane jest do pomieszczenia w postaci subtelnego promieniowania bardzo przyjaznego dla mieszkańców. Promieniowanie cieplne nagrzewa bezpośrednio ciała stałe będące w jego zasięgu (np. ludzi, meble itp.), natomiast całkowicie przenika przez powietrze nie nagrzewając go.
 

W jakich warunkach odczuwamy optymalny (największy) komfort cieplny i co to jest wykres Köeniga ?

Panel CALORO jako element systemu ogrzewania płaszczyznowego, niskotemperaturowego, przekazuje ciepło do wnętrza pomieszczenia w postaci promieniowania cieplnego. Odczuwalną dla człowieka temperaturę otoczenia stanowi wypadkowa wartość temperatury powietrza i przeciętnej temperatury powierzchni wszystkich otaczających przegród pomieszczenia. Oznacza to (pokazuje to wykres Köeniga poniżej), że temperatura powietrza ogrzewanego wnętrza może być niższa o 2-4°C w porównaniu z temperaturą uzyskaną za pomocą tradycyjnych grzejników, bez pogorszenia komfortu cieplnego dla użytkowników. Względnie niskie dla człowieka temperatury powietrza są rekompensowane przez promieniowanie cieplne zapewniając pożądany komfort termiczny. Zrozumiałym przykładem może być tutaj opalanie się w zimie w wysokich górach. Optymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 18-19°C, a średnia temperatura elementów budowlanych 22-27°C. Może to zapewnić jedynie ogrzewanie płaszczyznowe.

komfort_cieplny

 
Czym różni się dolne źródło w pionie i w poziomie?

Kolektor poziomy
Pętle kolektora gruntowego wykonane z rur miedzianych o średnicy 12 mm, o długości od 20-35 mb ułożone są w dwóch warstwach, w rowach o głębokości 2-2,5 mb i szerokości 1 mb. Wszystkie pętle kolektora wchodzą do studni z rozdzielaczami, skąd podłączone są do pompy ciepła. W obiegu termodynamicznym krąży specjalny czynnik (freonu R 407C), który odparowuje w kolektorze, pobierając ciepło z gruntu. Wyeliminowanie wymiennika ciepła i pompy obiegowej (wymuszającej obieg cieczy w tradycyjnych kolektorach z glikolem) pozwala na zwiększenie sprawności COP o ok. 20%. Czynnik roboczy nie traci swoich właściwości w funkcji czasu, a więc nie wymaga wymiany w całym okresie eksploatacji.
 
Kolektory pionowy
Instalacja dolnego źródła  wykonana w postaci pionowego kolektora wygląda tak jak w  kolektorach poziomych z tą różnicą, że wykonywane są odwierty do 30 metrów w głąb ziemi.
Czy system Aliand można zastosować w budynkach gdzie istnieje już CO ?
Tak, System Aliand może być zastosowany w budynkach z istniejącą już instalacją CO. Zalecamy wtedy ceramiczne płyty grzewczo-chłodzące, które przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa drewnianego, szkieletowego, prefabrykowanego, do suchej zabudowy, np.: poddasza domów, obiekty handlowe, usługowe itp., ale również do remontów starych instalacji!
 
Czy w miejscach gdzie jest zamontowany panel grzewczy można przywiesić obraz ?

Można, ale należy sięgnąć do dokumentacji powykonawczej i ustalić gdzie znajdują się panele grzewcze.
 
Jak można sterować systemem Aliand?

Instalujemy węzeł cieplny umożliwiający regulację parametrów wody instalacyjnej jak również elektronicznych sterowników.
 
Jak często należy konserwować system i co w razie awarii?

System paneli ściennych CALORO nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych w trakcie eksploatacji.
Mechaniczne uszkodzenie węża kauczukowego (np. przewiercenie), wiąże się z zamknięciem zasilania panela w którym nastąpiło uszkodzenie. Usterka naprawiana jest bezpośrednio na panelu w miejscu uszkodzenia.
Dla własnego bezpieczeństwa należy dokonać dokładnej inwentaryzacji zamocowanych na ścianach paneli grzewczych. Na wykonanym rysunku lub zdjęciu dokładnie określić lokalizację paneli w stosunku do widocznych po zatynkowaniu ściany elementów konstrukcyjnych pomieszczeń – krawędzie okien, drzwi, narożniki ścian, poziom podłogi, sufitu, itp. Znając wymiary paneli z łatwością można odtworzyć rozmieszczenie poszczególnych elementów pod tynkiem.
Taki sam efekt uzyskamy posługując się urządzeniem termowizyjnym.
 
Czy prawdą jest, że system Aliand CALORO pozwala na uzyskanie oszczędności 25-30%?

25-30% oszczędności uzyskamy z zainstalowania systemu CALORO (zamiast grzejników) oraz z odpowiedniego sterowania C.O. Panel CALORO jako element systemu ogrzewania płaszczyznowego, niskotemperaturowego, przekazuje ciepło do wnętrza pomieszczenia w postaci promieniowania cieplnego. Oznacza to (pokazuje to wykres Köeniga), że temperatura powietrza ogrzewanego wnętrza może być niższa o 2-4°C w porównaniu z temperaturą uzyskaną za pomocą tradycyjnych grzejników, bez pogorszenia komfortu cieplnego dla użytkowników, a to pozwala nam uzyskać oszczędności.
 
Jakie medium grzewcze występuje w systemie ?

Medium grzewczym jest woda.
 
Czym różni się system Aliand ścienno -sufitowy od ogrzewania podłogowego ?

W ogrzewaniu podłogowym grzejemy dużą płaszczyzną, a w ścianie/suficie grzejemy małą powierzchnią, ale z większą wydajnością.
 
Jak rozchodzi się promieniowanie ?

Ciepło równomiernie rozkłada się na całej wysokości pomieszczenia.
 
Jaki tynk najlepiej zastosować ?

Zalecany jest tynk gipsowy o łącznej grubości warstwy ok. 2cm. W przypadku zastosowania innych tynków należy dodać do zaprawy środek poprawiający elastyczność tynku. Przed tynkowaniem powierzchnię ściany należy zagruntować dostępnymi środkami. Gruntowanie i tynkowanie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta tych produktów.
Rozgrzewanie ścian można rozpocząć już w trakcie tynkowania. Wtedy temperatura ścian nie powinna przekraczać 20ºC i może być podnoszona o 5ºC na dobę.
Normalna eksploatacja ogrzewania jest możliwa po całkowitym związaniu tynku.
 
Czym różni się standardowe ogrzewanie połogowe od ogrzewania podłogowego Aliand ?

• System CALORO to obecnie jedyne na rynku ogrzewanie naprawdę niskotemperaturowe. Nasze rozwiązanie jest zasilane wodą o temperaturze 22 – 30˚C, a inne systemy potrzebują wody o temperaturze minimum 40˚C. Oznacza to mniejsze zużycie energii niż w innych systemach ogrzewania podłogowego przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu ogrzewania.
• W naszym systemie podłogowym wykorzystujemy unikatowe, specjalistyczne węże EPDM φ10,5 mm x φ5,5 mm. Tak mała średnica węża pozwala na wprowadzenie do układu kilkakrotnie mniej wody niż w standardowej „podłogówce” (proszę sobie wyobrazić oszczędności przy ogrzaniu zamiast 850 litrów – 100 litrów wody).
• Przy zastosowaniu naszego systemu możemy uzyskać ekstremalnie cienką wylewkę podłogową co ułatwia zachowanie odpowiednich poziomów posadzki w remontowanych budynkach. Pozwala to również na uzyskanie odpowiedniej dynamiki układu (krótki czas nagrzewania powierzchni grzewczej).
• Dzięki wyjątkowej elastyczności naszego wężyka kauczukowego możemy swobodnie układać zakręty o bardzo małym promieniu, a co za tym idzie dowolnie kształtować zagęszczenie przewodów (nawet co 3 cm) na ogrzewanej powierzchni w zależności od konstrukcji, budowy i przeznaczenia pomieszczenia.
• Zastosowanie naszego wężyka w temperaturach od -35˚C do +145˚C pozwala na dodatkowe jego zastosowanie: ogrzewanie zimą podjazdów garażowych, ramp przeładunkowych, najazdów dla niepełnosprawnych, chodników, schodów oraz chłodzenie pomieszczeń podczas upałów w lecie.
 
Jakie powinno być ocieplenie fundamentów? – normy, dokładność wykonania, materiały

Pomimo, iż co kilka lat zaostrzane są normy cieplne, opłaty za energię zużytą do ogrzewania budynków są nadal bardzo wysokie. Jeszcze 15 lat temu mówiło się, że 10 cm styropianu na ścianie jest na wyrost. Dziś mówimy o 15-18 cm i to nie jest zapewne koniec. Dzięki nowym technologiom powstają nowe materiały, cieńsze o dużo lepszych parametrach, lecz dokładność i logika wykonania prac izolacyjnych ma również wielkie znaczenie. Często zapomina się, lub wręcz lekceważy izolację ław i fundamentów budynku, a właśnie tam straty są ogromne. Bardzo widoczne jest to w okresie zimowym. Szybkie znikanie śniegu przy ścianach „mówi”  o wszystkich błędach popełnionych przy budowie oraz założonej izolacji.

Na poniższym zdjęciu zjawisko to widzimy bardzo wyraźnie, zaś na rysunku obok właściwe podejście do izolacji podziemnego fragmentu budynku.

o_fundament

1. Na przekroju „A” widoczny fundament wykonany z litego betonu, lub wymurowany z zimnych bloków betonowych, których parametry cieplne są więcej niż złe. Gdyby nie walory wytrzymałościowe, to 40 cm betonu śmiało można zastąpić płytą pilśniową o gr. 8 mm.

2. Warstwa izolacji cieplnej umocowana do ław i fundamentów budynku. Ważna jest nie tylko jej grubość i parametry, ale i kolejność ułożenia. Również odpowiednio docięte i dopasowane kształtki przymocowane do ławy mają określone znaczenie. W momentach dużych opadów ułatwią odprowadzenie nadmiaru wody poza chroniony zarys budynku.

3. Izolacja przeciwwilgociowa. Jej parametry, jakość i dokładność wykonania muszą być wysokie. Od tych wartości zależy czy warstwa ułożona pod nią, spełni swoje zadanie. Gdyby warstwa ocieplająca wchłonęła wilgoć, zachowa się jak mokry sweter włożony zimą. Zamarznie, stając się przewodnikiem, a nie izolatorem jakim ma być w założeniach.
 
Od czego zależy komfort cieplny?

Poczucie komfortu cieplnego jest sprawą bardzo indywidualną. Każdy człowiek jest niepowtarzalny i ma odmienne odczucia oraz różne potrzeby i preferencje. Wiek, płeć, rodzaj obuwia, ubranie – te i wiele innych czynników powoduje, iż nie ma możliwości zadowolenia wszystkich. Nawet najbardziej optymalne rozwiązania, zawsze znajdą grono niezadowolonych zgłaszających swoje zastrzeżenia. Jednym będzie za zimno, innym za ciepło. Jeszcze ktoś inny zakwestionuje wilgotność powietrza, ktoś temperaturę podłogi.

Od czego to zależy? Istotnym czynnikiem jest oczywiście temperatura powierzchni podłogi. Jej dopuszczalna wysokość zależy w istocie od tego czy ludzie mają na sobie obuwie, czy też nie. Jego jakość, materiał z którego jest wykonane, oraz grubość podeszwy. W ciężkich zimowych butach może być za ciepło już przy 12-14°C, zaś noszących lekkie domowe, może nie zadowolić nawet 20-22°C. Jak wykazały sondaże materiał podłogi, nie ma istotnego wpływu na dyskomfort stóp w obuwiu.

Odmienne odczucia powoduje kontakt z podłogą bosych stóp. W takim przypadku oprócz temperatury ważny jest też materiał z jakiego jest wykonana jej wierzchnia warstwa. Po bezpośrednim kontakcie stopy z posadzką, może ona częściowo podgrzać, lub ochłodzić podłogę. Proces ten w dużym stopniu zależny jest od właściwości fizycznych użytego materiału. Na podstawie wielu badań stwierdzono iż materiały typu: korek, drewno sosnowe, drewno świerkowe, drewno dębowe, linoleum i kauczuk (w wymienionej kolejności) postrzegane są jako dające najwyższy komfort cieplny. Zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-85/N-0813 [11], która jest tłumaczeniem angielskiej wersji Normy Europejskiej EN ISO 7730 [10], wartość temperatury powierzchni podłogi powinna być zawarta w przedziale 19-26°C, lecz systemy ogrzewania można projektować na 29°C.

 
Kiedy stosujemy stawkę 8% VAT?

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT 8-proc. stawkę stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Chodzi o obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (dalej PKOB) w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.
Ust. 12b tego przepisu mówi jednak, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 mkw., lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150mkw.