WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA OGRZEWANIA ŚCIENNEGO

 

I. Warianty projektowe ogrzewania ściennego CALORO
 
Walorem ogrzewania ściennego jest fakt, iż jest ono umieszczone pod warstwą tynku i tym samym niewidoczne dla otoczenia. Chcąc w pełni wykorzystać tę olbrzymią zaletę, należy dokładnie przemyśleć miejsce, oraz sposób jego montażu pamiętając o możliwości połączenia z ogrzewaniem podłogowym. Są bowiem miejsca gdzie ciepła ściana będzie elementem pożądanym i dającym przyjemny komfort użytkowania – mowa na przykład o łazienkach i możliwości zastosowania ogrzewania wokół prysznica lub wanny, czy pod lustrem, które nie będzie parować.
 
1.  Ogrzewanie wyłącznie ścienne:

 • pomieszczenia wymagające szybkiego czasu nagrzewania,
 • pomieszczenia z podłogami o dobrej izolacyjności (grube drewno, wykładziny dywanowe, dywany),
 • pomieszczenia pozbawione ogrzewania podłogowego ze względu na kryterium obniżenia kosztów inwestycji.

 
2.  Ogrzewanie z przewagą ogrzewania ściennego np.:

 • pokoje gościnne, dziecinne,
 • pomieszczenia biurowe,
 • pomieszczenia w obiektach użyteczności publicznej (np.: hotele, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły).

 
3.  Ogrzewanie z równym udziałem ogrzewania ściennego i podłogowego:

 • pomieszczenia mieszkalne nad przestrzeniami nie ogrzewanymi,
 • pomieszczenia o gorszej izolacji termicznej,
 • w przypadkach stosowania alternatywnych źródeł ciepła.

 
4.  Ogrzewanie z przewagą ogrzewania podłogowego:

 • w pomieszczeniach gdzie przebywa się na boso (np. łazienki),
 • pomieszczenia z posadzkami ceramicznymi,
 • kuchnie, garderoby,
 • wiatrołapy, korytarze.

 
5.  Ogrzewanie wyłącznie podłogowe (lub sufitowe)

 • duże powierzchnie podłogi przy braku ścian (np. w przypadku przeszklonych konstrukcji).

 
W przypadku gdy dostępność powierzchni ścian jest mała i tym samym wydatek cieplny nie pokrywa nam strat ciepła należy:

 • pokryć niedobór ciepła poprzez zastosowanie ogrzewania podłogowego pokrywającego niedobór,
 • zwiększyć izolację budynku.

 
II. Sposób postępowania przy projektowaniu ogrzewania ściennego

Obliczenie zapotrzebowania ciepła.

Należy zwrócić uwagę, że przy odczuwalnym wzroście temperatur powierzchni  otaczających pomieszczenie ogrzewanych systemem ściennym, temperatura powietrza pomieszczenia może być obniżona o ok. 2-4°C przy zachowaniu tego samego komfortu cieplnego. Inaczej mówiąc, temperatura dla pokoju normalnie wynosząca 20°C, może zostać obniżona nawet do temperatury 16°C, przy zachowaniu komfortu cieplnego.
 

 • Ustalenie powierzchni ścian wykorzystywanych do ogrzewania ściennego

Powierzchnię ścian, którą można będzie wykorzystać do ogrzewania ściennego należy uzgodnić z inwestorem względnie architektem wnętrz. Niskie szafki, komody, nie mają znacznego wpływu na wydajność cieplną ogrzewania. W przypadku braku powierzchni grzewczej np.: w kuchni, zabudowanej meblami z zamkniętą ścianką tylną, możliwe jest zaplanowanie ogrzewania ściennego z uwzględnieniem zwiększenia wydajność cieplnej  o około 20% lub zaplanowanie ogrzewania sufitowego.
 

 • Założenie parametrów pracy ogrzewania ściennego

Ustalić ΔT (temp. zasilania i powrotu). Dla powierzchni grzewczych nie powinny one przekraczać 35°C/30°C. Różnica temperatur pomiędzy zasilaniem, a powrotem – ΔT powinna wynosić maksymalnie 4 °C.
 

 • Określenie typu, ilości i układu paneli

Instalując na ścianie panele należy ustalić obszar jaki jest do dyspozycji: wysokość i długość ścian z uwzględnieniem minimalnych odległości od okien, drzwi, podłogi itp.

Minimalna odległość ogrzewania ściennego:
do okien i drzwi -5cm
do parapetów -5cm
do konstrukcji nośnej stropu ok. -20cm

Na podstawie kubatury pomieszczeń i zapotrzebowania na moc cieplną dobiera się ilość paneli. W pierwszej kolejności, panele należy instalować na ścianach zewnętrznych,  z uwzględnieniem powierzchni podokiennych, gdyż właśnie na ścianach zewnętrznych występują największe straty ciepła.
 

III. Instalacja

Panele CALORO łączy się ze sobą równolegle. W jednej pętli zasilającej (16 PEX) instalujemy około 6 m2 ogrzewania ściennego.
 

IV. Przyłącza

Przewody rozprowadzające mogą być prowadzone zarówno w ścianach,  jak i w  podłodze (koniecznie w izolacji termicznej). Moduły paneli (równolegle połączone) w poszczególnych pomieszczeniach, mogą być podłączone ze źródłem ciepła np. kotłem niskotemperaturowym, pompą ciepła, czy też układem solarnym.
 
Wybór miejsca

Wybór miejsca montażu paneli nie może być przypadkowy. Umieszcza się je na ścianach zewnętrznych, tzn. tam gdzie występują największe straty ciepła przez przenikanie. Najczęściej na powierzchniach wokół okien i drzwi balkonowych i na pozostałych ścianach zewnętrznych. Projektując rozmieszczenie paneli wybieramy takie płaszczyzny, które w trakcie normalnej eksploatacji pomieszczenia nie będą zasłonięte wysokimi meblami lub innymi przedmiotami utrudniającymi wymianę ciepła pomiędzy ścianą, a pomieszczeniem. W razie braku odpowiedniego miejsca można montować panele również na ścianach działowych. Panel będzie pracować prawidłowo nawet w pochyleniu – np. na ukośnej ścianie poddasza.
 

V. Etapy montażu paneli CALORO

 • przygotowanie podłoża do prac montażowych / tynkarskich,
 • montowanie paneli,
 • podłączenie paneli,
 • próba wodna i odbiór instalacji,
 • montaż pozostałych akcesoriów,
 • prace wykończeniowe / tynkowanie.

 
Przygotowanie podłoża do prac montażowych / tynkarskich oraz montaż

Przed przystąpieniem do prac montażowych w danym pomieszczeniu należy sprawdzić stan techniczny podłoża tj. czy podłoże jest wystarczająco mocne. Następnie podłoże oczyścić z kurzu i luźnych drobin. Wyrównać większe nierówności. Mocowanie do podłoża odbywa się za pomocą odpowiednich (w zależności od konstrukcji ściany) kołków rozporowych, najczęściej plastikowych kołków do montażu płyt styropianowych, aby nie tworzyć dodatkowych mostków termicznych. Kołki wbijamy do dowolnego oczka w siatce. Ważne, by panel całą swoją powierzchnią przylegał do ściany, co znakomicie ułatwi późniejsze tynkowanie. Praktycznie używamy 6-8 kołków na 1m² paneli.

Po zakończeniu prac montażowych i wykonaniu prób wodnych tynkujemy ścianę z zamocowanym panelem. Siatkę wraz z kauczukowym wężem pokrywamy warstwą tynku o grubości 20mm licząc od powierzchni aluminiowej siatki. Warstwa tynku pokrywająca instalację jest nagrzewana przez panele i przekazuje ciepło otoczeniu w postaci subtelnego promieniowania.

Uwaga! Puszki instalacji elektrycznej znajdujące się w obrębie panelu umieszczamy pomiędzy kauczukowymi wężykami wycinając otwory w aluminiowej siatce.
 
Podłączenie modułów grzewczych

Panele między sobą i z rozdzielaczem łączy się rurami z tworzyw sztucznych (PEX) o średnicy 16mm przy użyciu złączek zaciskanych lub gwintowanych. Panele CALORO można łączyć w moduły, dobierając indywidualnie ich długość oraz liczbę.
 
Próba i odbiór instalacji

Po zakończeniu robót montażowych, jednak przed zatynkowaniem i zaizolowaniem przewodów rozprowadzających instalację grzewczą należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno – próbie hydraulicznej. Jeżeli instalacja przeszła pomyślnie próbę grzewczą i próbę szczelności możemy przystąpić do wstępnego rozruchu instalacji oraz regulacji przepływów hydraulicznych w poszczególnych obwodach (pętlach). Po uruchomieniu źródła ciepła podajemy ciepłą wodę na układ. Wysokość jej temperatury nie ma w tym momencie większego znaczenia. Sprawdzamy działanie wszystkich elementów grzewczych. Następnie dokonujemy wstępnej regulacji przepływów w poszczególnych pętlach grzewczych dla zachowania równowagi oporów hydraulicznych. Wielkość przepływów regulujemy zaworami powrotnymi na kolektorze rozdzielacza.

Dokładna regulacja jest możliwa po ustabilizowaniu się temperatury ściany (po ok. 1 godz.). Wówczas mierzymy pirometrem temperaturę wszystkich ścian z elementami grzewczymi. W przypadku rozbieżności dokonujemy korekty przepływów na zaworach powrotnych stosownie do wyników pomiaru. Po upływie kolejnej godziny powtórnie mierzymy temperaturę ścian i jeżeli zachodzi taka konieczność dokonujemy kolejnych korekt przepływów, aż do uzyskania jednakowej temperatury powierzchni grzejnych ścian.
 
Prace wykończeniowe –tynkowanie

Zalecany jest tynk gipsowy o łącznej grubości warstwy ok. 2cm. W przypadku zastosowania innych tynków należy dodać do zaprawy środek poprawiający elastyczność tynku. Przed tynkowaniem powierzchnię ściany należy zagruntować dostępnymi środkami. Gruntowanie i tynkowanie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta tych produktów.

Rozgrzewanie ścian można rozpocząć już w trakcie tynkowania. Wtedy temperatura ścian nie powinna przekraczać 20ºC i może być podnoszona o 5ºC na dobę.

Normalna eksploatacja ogrzewania jest możliwa po całkowitym związaniu tynku.
 

ZASTOSOWANIE

Ogrzewanie ścienne CALORO, nadaje się do zastosowania, zwłaszcza w połączeniu z takimi źródłami ciepła jak: kotły kondensacyjne, solary czy pompy ciepła. Urządzenia te osiągają wówczas wyższą sprawność, niż wtedy, gdy współpracują z tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym. Ogrzewanie CALORO warto także stosować wszędzie tam, gdzie montaż grzejników jest niewskazany lub bardzo utrudniony – ze względów estetycznych lub higienicznych, albo trudno znaleźć na nie odpowiednie miejsce.

Zaletą ogrzewania ściennego CALORO jest to, że można je układać także tam, gdzie nie da się zamontować zwykłego grzejnika, a więc np.: na łukach, kolumnach czy skosach dachowych. Ogrzewanie ścienne CALORO jest niezastąpione w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
 
Ogrzewanie CALORO znajduje zastosowanie w następujących przypadkach:

 • budownictwo jedno i wielorodzinne w każdym z możliwych standardów,
 • hotele,
 • szkoły, przedszkola, żłobki,
 • szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie itp.,
 • lecznice dla zwierząt,
 • lokale gastronomiczne, obiekty sanatoryjne itp.,
 • obiekty handlowe,
 • obiekty przemysłowe i produkcyjne o podwyższonych wymogach higieny, np. przemysł farmaceutyczny, elektroniczny, itp.
 • obiekty zabytkowe.

 
REGULACJA OGRZEWANIA CALORO

W sytuacji, gdy ogrzewanie stanowi znaczącą pozycję w zużyciu energii w gospodarstwie domowym, efektywne jej wykorzystywanie jest podstawowym wyznacznikiem nowoczesnej instalacji grzewczej. Spełnienie tego wymogu jest możliwe w instalacji właściwie przygotowanej i wyposażonej w odpowiednio zaprojektowany system regulacji. Spełnienie warunku efektywnego wykorzystania energii w instalacji ogrzewania wymaga zapewnienia odpowiedniego rozdziału całkowitego strumienia czynnika grzewczego pomiędzy poszczególne części instalacji i utrzymania właściwej jego temperatury. Właściwej tzn. takiej, w której system regulacji dostarcza niezbędną, a zarazem możliwie najmniejszą ilość ciepła do uzyskania komfortu cieplnego.

Obniżenie temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym do wymaganej wartości, jest najprostszym, a jednocześnie najbardziej efektywnym sposobem oszczędzenia energii.
Należy pamiętać, że zmniejszenie temperatury powietrza tylko o 1°C powoduje (w danym czasie) zmniejszenie zużycia energii o 6-10%. Zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego pozwala obniżyć temperaturę powietrza w pomieszczeniu o 2-4°C (średnio) dla uzyskania porównywalnej temperatury odczuwalnej (komfortu cieplnego).
Zróżnicowanie temperatury w czasie powinno uwzględniać obniżenie temperatury pod nieobecność osób w pomieszczeniu np. w weekendy, urlopy, podczas pobytu w pracy itp. Można uwzględnić obniżenie temperatury w porze nocnej.

Z punktu widzenia sterowania i regulacji ogrzewanie ścienne Caloro jest bardzo korzystne dla stosowania w ogrzewaniu dyżurnym ze względu na szybki czas nagrzewania, a jednocześnie na możliwość utrzymania niskich temperatur w czasie nieczynnego obiektu (sklepy, biura, inne obiekty użyteczności publicznej).